MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitatii vanzare imobile Municipiul Medias

Primăria municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 12/30.01.2024, nr. 54/28.02.2024, nr. 13/30.01.2024 și nr. 53/28.02.2024, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor imobile situate în localitatea Mediaș, după cum urmează:

imobil str. Traian Vuia nr. 3 jud. Sibiu, înscris în CF Mediaș 104458 (CF vechi nr. 12490, nr. topografic: 3840/1/4/6) sub nr. cadastral/nr. topografic: 104458 teren intravilan în suprafață de 312 mp.,104458-C1 stație pompe, suprafață desfășurată = 20 mp., 104458-C2 rezervor apă suprafață desfășurată = 27 mp., aflat în proprietatea: Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 16 aprilie 2024 - ora  10,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

imobil str. Johannes Honterus nr. 17 ap. 4jud. Sibiu, înscris în CF Mediaș103847-C1-U4 (CF vechi nr. 384 II) sub nr. cadastra top: 27/1/IV compus din: cameră, bucătărie, antreu, cămară, cu cote părți comune de 14,87% din: pentru corp 2 – poarta scândură, instalația electrică și gaz metan, pentru ap. 1 – poarta, branșamentele edilitare, pentru ap. 2, 3, 4 – poarta, pivnița, branșamentele edilitare și din teren intravilan în suprafață de 554 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 103847, CF vechi nr. 384 II, nr. cadastral/nr. topografic top: 27), aflat în proprietatea: Municipiului Mediaș, CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 16 aprilie 2024 - ora  11,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

imobil str. Răchitei nr. 1 jud. Sibiu, înscris în CF Mediaș 105886 (CF vechi nr. 7102, nr. topografic: 1467/5/1/1/1/3/1) sub nr. cadastral/nr. topografic: 105886 teren intravilan în suprafață de 296 mp.,105886-C1 casă, suprafață desfășurată = 86 mp., 105886-C2 anexă suprafață desfășurată = 21 mp., proprietatea: Municipiului Mediaș - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 16 aprilie 2024 - ora  12,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

imobil str. Târnavei nr. 2 ap. 3 jud. Sibiu, înscris în CF Mediaș nr. 109604-C1-U5 (CF vechi nr. 3861) sub nr. cadastra top: 1752/3/2-1814/III compus din: la parter – bucătărie, cămară, pivniță, două șoproane, cu cote părți comune de 20,76% din: întreg teren clădit și neclădit în suprafață de 126 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 109604, CF vechi nr. 3861, nr. cadastral/nr. topografic top: 1752/3/2, 1814), aflat în proprietatea: Municipiului Mediaș, CIF: 4240677 - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 16 aprilie 2024 - ora  13,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentațiilor de atribuire precum și depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 21 martie 2024 – 12 aprilie 2023 ora 13:oo. Documentațiile de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.