MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitatie publica pentru vânzarea unor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş situate pe str.Piscului f.n., str.Angarul de Sus f.n. si P-ta G.Enescu nr.10 ap.4

 

Primăria municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 281/26.10.2023, nr. 279/26.10.2023 și nr. 280/26.10.2023, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor imobile situate în localitatea Mediaș, după cum urmează:

str. Piscului f.n. jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 117553 (CF vechi nr. 7287, nr. topografic: 2304/14/2) sub nr. cadastral/topografic 117553 teren intravilan în suprafață de 455 mp. proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 05 decembrie 2023 - ora  10,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

str. Angărul de Sus f.n. jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 115568 (CF vechi nr. 115338) sub nr. cadastral/topografic 115568 teren intravilan în suprafață de 465 mp. proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 05 decembrie 2023 - ora  11,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

P-ța George Enescu nr. 10 ap. 4 jud. Sibiu, imobil (c-ție+cotă teren aferentă) înscris în CF Mediaș nr. 100988-C1-U5 (CF vechi nr. 6728) sub nr. cadastral top: 519/1-519/2-527/2/IV, proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 05 decembrie 2023 - ora  13,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentațiilor de atribuire precum și depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 09 noiembrie 2023 – 29 noiembrie 2023 ora 15:oo. Documentațiile de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.