MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
din data de 11/08/2023

 

Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: MEDIAȘ

Tarlaua 29, Parcelele 1576,1577,1578

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ  anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarlaua 29, Parcelele 1576, 1577, 1578 pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, conform  Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 11.08.2023

Data de sfârșit a afișării: 18.09.2023

Adresa locului afișării publice: Municipiul MEDIAȘ, Piața Corneliu Coposu, nr. 3,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Municipiului MEDIAȘ.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului MEDIAȘ luni, miercuri și joi între orele 8.00 – 16.00, marți între orele 8:00 – 18:00 și vineri între orele 8.00 – 13.00.

 

PRIMAR,

GHEORGHE ROMAN

- reactualizat in data de 17/08/2023 cu atasarea documentelor tehnice -