MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 20.06.2018 de către Primăria municipiului Mediaş

concurs organizat pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad superior la Compartimentul Proiectare - Execuţie Investitii, Direcţia Tehnică

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Instituţia

publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

 

1.

 

Raicu Dana Elena

Consilier, clasa I grad superior

Compartimentul Proiectare Executie Investitii,

Direcţia Tehnică

 

Primăria Municipiului Mediaş

 

Admis

 
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.06.2018, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Bicu Cristina, consilier la Compartimentul Resurse Umane Salarizare.

            Secretar Comisie: Costea Monica