MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Serviciul Fiscal Local

Anunturi Serviciul Fiscal Local

 

Notă de Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Serviciul Fiscal Local Mediaș cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar destinatarilor legali, în situațiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
   În condițiile prevăzute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
    - dreptul de acces, dreptul la rectificare asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente. 
  Începând cu data de 25.05.2018, pentru orice întrebări sau nelămuriri se poate contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la sediul instituției.
 Totodată, vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș reprezintă o obligație legală, consecința nerespectării acestei obligații fiind sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sau, după caz, neacordarea facilităților fiscale.

 

Informare

"Raport impozite si taxe locale pentru anul 2024 nr. 13529/21.03.2023".

 

ANUNTURI OBLIGAŢII FISCALE

--------

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

 În temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pocedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

PERSOANE FIZICE

- anunt 18183/17.05.2023 anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - Szekely Csaba si Schneider Dietlinde
- anunt 14274/28.03.2023 anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - Wagner Matilde
- anunt 3981/16.01.2023 anut colectiv
 

PERSOANE JURIDICE

- lista debitorilor care au achitat integral obligatiile fiscale restante la 30/06/2023
- anunt persoane juridice cu debit peste 4000 la 30 iunie 2023
- anunt 4033/16.01.2023 anunt colectiv 
- lista debitorilor persoane juridice care au achitat integral obligatiile fiscale restante bugetului local la data de 30/06/2023

 Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Direcţiei Fiscale Locale Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3

 Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

--------

ANUNTURI PUBLLICATII DE VANZARE

PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE