MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 23.11.2022 pentru promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Mediaş

Rezultatul probei scrise

la examenul organizat în data de 23.11.2022 pentru promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici din cadrul

Primăriei municipiului Mediaş

 

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

ID -19170

 

Inspector

clasa I grad profesional  superior

97,33

Admis

2.

ID- 19169

 

Polițist local, clasa I grad profesional  superior

86

Admis

3.

ID-19255

 

Polițist local, clasa I grad profesional principal

87,33

Admis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 23.11.2022, ora 12:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.

 

 

Secretar comisie,

Bicu Cristina