MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 08.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de şef serviciu grad II la Serviciul Poliţia Locală Mediaş

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

ID - 11321

Şef serviciu grad II  la Serviciul Poliţia Locală Mediaş

96,2

ADMIS

  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 08.07.2022, ora 12ºº, la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Afişat astăzi, 08.07.2022, ora  11ºº  la sediul Primăriei municipiului Mediaș.