MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitație publică pentru închirierea unei suprafețe de teren situată în Mediaș str. Mihai Eminescu f.n. în scopul amplasării unui modul destinat comercializării accesoriilor de telefonie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, cod fiscal 4240677, P-ța Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803818, fax 0269/803817, email: patrimoniu@primariamedias.ro, persoană de contact Mircea Ardelean, organizează licitație publică pentru închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren situată în Mediaș str. Mihai Eminescu f.n. în scopul amplasării unui modul destinat comercializării accesoriilor de telefonie.

Procurarea documentației de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 100 lei /documentație, care se achită în numerar la casieria Direcției Fiscale Locale Mediaș (din holul Primăriei Mediaș), sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaș, data limită pentru solicitarea clarificărilor fiind 26.03.2020. Oertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, la Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 26.03.2020, ora 15,oo și până la data de 22.04.2020, ora 15,oo, în caz de neadjudecare la primul termen.

Locul desfășurării licitației este sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3, sala mică de ședințe, în data de 31.03.2020, ora 11,oo și în data de 23.04.2020, ora 11,oo în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 28.02.2020