MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate debutant din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art.30, alin.(3) din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate debutant comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului susţinut în data de 07.02.2020 ora 11.00.
 
Nr.crt.
Codul atribuit candidatului
Funcţia
Punctaj interviu
Rezultat interviu
1.
130
Inspector de specialitate debutant
88,00
ADMIS