MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Etapa de încadrare "Reabilitare pasarelă stadion Mediaș"

Municipiul Mediaș, titularul proiectului ,,Reabilitare pasarelă stadion``, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Reabilitare pasarelă stadion``, propus a fi amplasat în Municipiul Mediaș, str. Sălciilor, nr. f.n., județul Sibiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Sibiu din loc. Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.