MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Dezbatere publica privind planul de mobilitate urbana durabila al municipiului Medias

Primăria Municipiului Mediaș  a elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul municipiului Mediaș, document strategic, menit să asigure corelarea dezvoltării teritoriale a Municipiului Mediaș cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

De altfel, condiția de bază pentru finanțarea prin fonduri europene a investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructură aferentă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor.

Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD),  elaborat de către SC Fip Consulting SRL București  au fost propuse 30 de măsuri prioritare pentru îmbunătățirea mobilității în Municipiul Mediaș. Valoarea totală estimată a investițiilor pentru cele 30 de măsuri propuse în cadrul Planului de Mobilitate Urbană se ridică la suma de 40,87 mil. euro și vizează un orizont de timp împărțit în două etape : perioada 2017-2020 respectiv 2020-2030.

Măsurile prioritare propuse în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă se vor traduce în pregătirea și depunerea de proiecte a căror finanțare va fi asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020,   alte surse de finanțare nerambursabilă sau prin bugetul propriu al Municipiului Mediaș.

În vederea creșterii gradului de transparență decizională respectiv de participare al actorilor relevanți la finalizarea acestei propuneri de document strategic, a fost lansat  procesul de consultare publică. În conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, republicată, Primarul municipiului Mediaș propune spre dezbatere publică textul complet al proiectului de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Mediaș.

Cetățenii Municipiului Mediaș, reprezentanţii societăţii civile, operatorii de transport public, operatorii economici, precum și alte asociaţii legal constituite pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă,  la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3,  Mediaș, respectiv în format electronic pe adresa  de e-mail : plandemobilitate@primariamediaș.ro, până la data de 02.02.2018.

Dezbaterea publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă va avea loc în sala de ședințe Daniel Thellmann din cadrul Primăriei Mediaș în data de 02.02.2018 la ora 1030.

În vederea participării la faza de consultare publică,  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Mediaș poate fi consultat pe site-ul Primăriei municipiului Mediaș, www.primariamediaș.ro.

Pentru consultare - click aici

Raportul privind inițierea unui proiect de hotarare - click aici

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană - click aici