MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț pentru dezbaterea publică a variantei consultative a Analizei situației existente din punct de vedere socio – economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială a municipiului

Municipiul Mediaș a demarat proiectul ”Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Durabilă” cu finanțare din POCA 2014-2020 în cadrul căruia, împreună cu Romactiv Business Consulting, a început procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Mediaș pentru perioada 2021-2027.

În acest context, se supune dezbaterii publice, varianta consultativă a Analizei situației existente din punct de vedere socio - economic, a mediului şi a nivelului de echipare tehnică și socială a municipiului Mediaș – etapa I a procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă.

 

Participarea și opinia comunității sunt importante, contribuind la realizarea justă și sustenabilă a viziunii, obiectivelor strategice și direcțiilor sectoriale de dezvoltare ale municipiului, precum și la stabilirea relevanței obiectivelor, programelor și proiectelor propuse.

 

Persoanele interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la varianta consultativă a Analizei situației existente din punct de vedere socio - economic, a mediului şi a nivelului de echipare tehnică și socială a municipiului Mediaș până la data de 19 iunie 2020, în format electronic pe adresele de email investitii@primariamedias.ro sau lavinia.cristescu@romactiv.ro.