MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatele finale la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaș în ultimul trimestru al anului 2020

Având în vedere că nu s-a depus contestaţie din partea candidatului la proba scrisă, comisia de examinare comunică următoarele rezultate finale la examenul de promovare în grad superior susținut în data de 10.12.2020:
 
Nr. crt.
Codul atribuit candidatului
Funcţia
Punctaj probă scrisă
Rezultat
probă scrisă
Rezultat final
1.
109
Inspector de specialitate gradul IA
95,75
Admis
Admis