MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt vanzare imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situat pe str.V.Madgearu nr.2

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 364/24.11.2022, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea imobilului situat în localitatea Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 2 jud. Sibiu, identificat în CF Mediaș nr. 113450 sub nr. cadastral/topografic:

113450 teren intravilan în suprafață de 194 mp.

113450-C1 construcție din cărămidă acoperită cu țiglă compusă din: subsol – pivniță, acces pivniță, parter – 2 încăperi, grup social, hol

proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677, domeniul privat.

Licitația va avea loc în data de 11 ianuarie 2023 - ora 11,oo, la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 12.12.2022 – 09.01.2023 ora 15:oo. Documentația de atribuire în valoare de 200 lei se achită numerar sau în contul organizatorului

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.