MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.45 din 12.09.2022 depusă de Suciu Silvia str. Wevern nr. 28, Mediaș pentru terenul extravilan în suprafață de 1,3176 ha arabil, înscris în CF 110687 nr. cad. 2194/3