MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNȚ DE MEDIU

Primăria Municipiului Mediaș, titular al proiectului ,,Înființare centru de colectare prin aport voluntar” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Înființare centru de colectare prin aport voluntar” propus a fi amplasat în județul Sibiu, Localitatea Mediaș,Strada Vămii FN.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet a A.P.M/ Sibiu : http://apmsb.anpm.ro
  2.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu.