MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultat selectie dosare pentru examenul de promovare în clasă de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru susţinerea

 examenul de promovare în clasă de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul  Direcţiei de Asistenţă  Socială  Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici actualizată, comisia de concurs  comunică  următoarele  rezultate ale  selecţiei dosarelor :

Nr.

crt.

ID candidatului

Funcţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

4683

Inspector clasa I grad profesional asistent

 

ADMIS

       

   

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.10.2022 ora 09,00 la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.
  • Afişat  astăzi,  27.09.2022  ora 09,00  la  sediul Direcţiei de Asistenţă Socială.

 

         Secretar comisie,

         Roman Marieta