MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare, organizat în data de 16.06.2022 la Primăria municipiului Mediaş

 

Nr.

Crt.

ID – FUNCŢIA PUBLICĂ

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

ID - 8992

Inspector grad principal(S), gradaţia 5

98

100

99

ADMIS

 

2.

ID -9073

Inspector grad principal(S), gradaţia 5

96

100

98

ADMIS

 

3

ID -8993

Referent superior(M), gradaţia 5

97,6

100

98,8

ADMIS

 

4

ID -9642

Inspector grad superior(S), gradaţia 5

98,3

100

99,15

ADMIS

 

5

ID -9113

Inspector grad superior(S), gradaţia 5

95,6

100

97,8

ADMIS

 

6

ID -9631

Inspector grad superior (S), gradaţia 5

97

100

98,5

ADMIS

 

7

ID - 9926

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 3

97,3

100

98,65

ADMIS

 

8

ID - 9577

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 3

96

100

98

ADMIS

 

9

ID -9812

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 2

95

100

97,5

ADMIS

 

10

ID -9920

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 5

94,5

100

97,25

ADMIS

 

 

 

 

  • Afișat azi, 16.06.2022,  ora 15³º  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

 

            Secretar, comisie examen

Cîndescu Cosmina, consilier, Primăria Municipiului Mediaş