MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.25 din 19.04.2022 depusă de Ciurar Maria din Ighisul Nou str.Școlii nr.62 prin imputernicit Gecășan Sorina pentru terenul extravilan în suprafață de 0,36 ha fâneață, înscris în CF 116 346 nr. cad. 116 346