MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final pentru ocuparea unui post contractual de execuţie, temporar vacant de inspector de specialitate debutant la Direcţia Cultură, Învăţământ, Tineret, Sport, Turism, Relaţii Publice şi Relaţia cu ONG

Având în vedere  prevederile art.25, lit. „a” coroborat cu art.28 alin. (3), lit.”a” şi art.30 alin.(1) din H.G. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr.crt.

Cod atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia contractuală

Punctaj probă

Rezultat probă scrisă

scrisă

interviu

1

119

Inspector de specialitate - debutant

49

-

Respins

2

120

Inspector de specialitate - debutant

70

88,33

Admis

3

121

Inspector de specialitate - debutant

-

-

Nu s-a prezentat

 
  • Afișat astăzi 08.07.2022 ora 1200 pe site-ul Primăriei municipiului Mediaş şi la afişier.