MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Administrator public

Administratorul public al Municipiului Mediaș

Pietraru Ovidiu

 Administratorul public al municipiului Mediaș ocupă o funcție de conducere în regim contractual.

 Atribuţii:
 În exercitarea funcției, administratorul public îndeplinește următoarele atribuții:

  • coordonează activitatea: Direcției Tehnice, Direcției Patrimoniu, Compartimentului  Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;
  • coordonează activitatea Operatorilor de Servicii Publice din Municipiul Mediaș;
  • coordonează activitatea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș;
  • analize de politici publice la solicitarea Primarului Municipiului Mediaș;
  • implementează politici publice;
  • monitorizează și evaluează implementări de politici, strategii și programe;
  • răspunde pentru toată activitatea desfășurată în fața Primarului Municipiului Mediaș, căruia îi prezintă  periodic rapoarte și informări precum și propuneri privind îmbunătățirea activității serviciilor pe care le coordonează;
  • alte atribuții relevante  postului, încredințate de către Primarul Municipiului Mediaș prin act administrativ.
     

Data naşterii:
14 februarie 1968

Studii:
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Facultatea de Construcţii de Maşini (TCM).

 

Declarații de avere

Declarații de interese