MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt de concesionare prin licitatie publica cu strigare a unui teren situat in Medias P-ta G.Enescu dom.public al mun.Medias

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ta Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr.375/2018 anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru concesionarea unui teren având categoria de folosință - drum proprietate publică a Municipiului Mediaș.

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Mediaș, respectiv P-ța G.Enescu f.n.

Prețul de pornire a licitației este 4.120lei/an.

Caietul de sarcini este 200 lei, taxa de participare la licitație este 200 lei iar garanția de participare la licitație este în sumă de 10% din prețul de pornire la licitație.

Licitația va avea loc miercuri, 27 februarie 2019 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  11,oo.

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 24 ianuarie 2019 – 26 februarie 2019 orele 15,00 la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.