MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în primul trimestru al anului 2020

Având în vedere prevederile art.45, alin.(6) şi alin.(7) din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise susţinute în data de 05.03.2020:

Nr.

crt

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia

Punctajul probei scrise

Rezultatul

Probei scrise

Admis/respins

1.

137

Inspector de specialitate gradul II

69,00

ADMIS

  • Dacă candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie la probă scrisă până în data de 06.03.2020 ora 1300 la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, cam. 10, etaj 2.