MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

În atenția Asociațiilor de Proprietari, respectiv, proprietarilor de apartamente din blocurile de locuințe colective din Municipiul Mediaș - pentru depunerea dosarelor de reabilitare energetică

Vă aducem la cunoștință că, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), operațiunea A.3 „Renovarea energetică moderată (…) a clădirilor rezidențiale multifamiliale”, conform Ghidului Specific publicat în Monitorul Oficial al României din 25-03-2022, se pot înscrie și proprietarii de apartamente neconstituiți în asociații de proprietari.

Condiția pentru aplicare în cadrul acestui program de finanțare, inclusiv pentru cei organizați în asociații legal constituite, este ca toți proprietarii de apartamente dintr-o clădire să-și exprime acordul scris cu privire la condițiile din Ghidul Specific și să-și asume eventualele costuri neeligibile (costul demolării lucrărilor neconforme sau a celor realizate fără autorizație de construire, precum: placări exterioare cu polistiren, închideri de balcoane, acoperișuri/șarpante etc.).

Cheltuielile generate cu lucrările eligibile sunt acoperite în totalitate din finanțarea europeană și alte fonduri legal constituite. 

Pentru detalii și informații referitoare la depunerea documentațiilor, invităm administratorii asociațiilor / persoanele interesate la sediul Primăriei Mediaș - Direcția de Dezvoltare Urbană – Arhitect Șef, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 - 12:00. De asemenea, specialiștii primăriei pot fi contactați și la numerele de telefon 0269-803823, 0269-803820 sau la adresele de email urbanism@primariamedias.ro, respectiv, primaria@primariamedias.ro.”