MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitație publică pentru închirierea unor suprafete de teren cu destinatie agricola cuprinse în domeniul privat/public al municipiului Mediaș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803848, organizează licitație publică pentru închirierea unor suprafete de teren cu destinatie agricola cuprinse în domeniul privat/public al municipiului Mediaș, identificate astfel:

 

1. Teren situat în Mediaș, str. Piscului fn, Parcela nr.118, în suprafață de 283 mp, identificat sub nr. cad 1426, având categoria de folosință arabil, domeniul privat al Mun. Mediaș.

2. Teren situat în Mediaș, str. Piscului fn, Parcela nr.8, în suprafață de 200 mp, identificat sub nr. cad 1426, având categoria de folosință arabil, domeniul privat al Mun. Mediaș.

3. Teren situat în Mediaș, str. Piscului fn, Parcela nr.65, în suprafață de 206 mp, identificat sub nr. cad 1426, având categoria de folosință arabil, domeniul privat al Mun. Mediaș.

4. Teren situat în Mediaș, str. Piscului fn, Parcela nr.6, în suprafață de 285 mp, identificat sub nr. cad 1426, având categoria de folosință arabil, domeniul privat al Mun. Mediaș.

5. Teren situat în Mediaș, str. Vidraru fn, în suprafață de 50 mp, identificat sub nr. cad 114425, C.F.114425, având categoria de folosință arabil, domeniul privat al Mun. Mediaș.

6. Teren situat în Mediaș, str. Vidraru fn, în suprafață de 24 mp, identificat sub nr. cad 114425, C.F. 114425, având categoria de folosință arabil, domeniul privat al Mun. Mediaș.

7. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 203 mp, identificat sub nr. cad 107729, C.F. 107729, având categoria de folosință fânețe, domeniul privat al Mun. Mediaș.

8. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 120 mp, identificat sub nr. cad 107729, C.F. 107729, având categoria de folosință fânețe, domeniul privat al Mun. Mediaș.

9. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 300 mp, identificat sub nr. cad 107729, C.F. 107729, având categoria de folosință fânețe, domeniul privat al Mun. Mediaș.

10. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 300 mp, identificat sub nr. cad 107729, C.F. 107729, având categoria de folosință fânețe, domeniul privat al Mun. Mediaș.

11. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 300 mp, identificat sub nr. cad 107729, C.F. 107729, având categoria de folosință fânețe, domeniul privat al Mun. Mediaș.

12. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 375 mp, identificat sub nr. cad 107728, C.F. 107728, având categoria de folosință fânețe, domeniul public al Mun. Mediaș.

13. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 1934 mp, identificat sub nr. cad 107728, C.F.107728, având categoria de folosință fânețe, domeniul public al Mun. Mediaș.

14. Teren situat în Mediaș, str. Daniel Thellmann fn, în suprafață de 5560 mp, identificat sub nr. cad 107729, C.F. 107729, având categoria de folosință fânețe, domeniul privat al Mun. Mediaș.

15. Teren situat în Mediaș, Sat. Ighisu Nou, str. Bisericii fn, în suprafață de 221 mp, identificat sub nr. cad 115391, C.F.115391, având categoria de folosință fânețe, domeniul privat al Mun. Mediaș și se închiriază conform Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr.184/2023 și OUG nr.57/2019.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 100,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş. Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 08.09.2023 – 29.09.2023.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 29.09.2023, ora 12.30.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 03.10.2023, ora 12.00.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro