MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 23.11.2022 de Primăria municipiului Mediaş pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici

Comisia de examen

                                                                   Rezultatul

selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 23.11.2022  de Primăria municipiului Mediaş pentru promovarea în grad profesional  imediat superior a funcționarilor publici

     Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(1, 2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

publică

Instituția

publică

Rezultatul selecției dosarelor

1.

ID -19170

 

Inspector

clasa I grad profesional  superior

Primăria Municipiului Mediaş

Direcția Economică

Serviciul Gestiune Financiară

Compartimentul Buget 

Admis

2.

ID- 19169

 

Polițist local, clasa I grad profesional  superior

Primăria Municipiului Mediaş

Serviciul Poliția Locală

Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat și Baza de Date, Control Activități

Admis

3.

ID-19255

 

Polițist local, clasa I grad profesional principal

Primăria Municipiului Mediaş

Serviciul Poliția Locală

Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat și Baza de Date, Control Activități

Admis

 
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.11.2022, ora 09:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Secretar comisie: Bicu Cristina