MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II

Comisia de concurs

Rezultatul probei scrise

la concursul organizat în data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II

 

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

ID - 18350

Secretar general al municipiului, gradul II

94,6

ADMIS

 

 

 

 

 

  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 03.11.2022, ora 13:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.

Afişat astăzi 03.11.2022  la sediul Primăriei municipiului Mediaș.

 

Secretar comisie,

Bicu Cristina