MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNŢ DE LICITAŢIE publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr.12 ap.6 în data de 17.09.2020, ora 13,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr.12 ap.6, cuprins în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Spațiul este identificat în CF nr.101803-C1-U10 Mediaș nr. top 140-141/VI cu cote părți comune de 4,1% din întreg teren clădit și neclădit în suprafață de 1220 mp, teren identificat în CF nr.101803 Mediaș CAD: 2478 nr. top 140-141, compus din: 2 camere în Su de 25,20 mp, 1 încăpere în Su de 2,20 mp, dependințe (1 baie) în Su de 4,18 mp, cu Su de 31,58 mp.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 11.08.2020 – 14.09.2020, respectiv 18.09.2020 – 06.10.2020, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 14.09.2020, ora 15,30 și până la data de 06.10.2020, ora 15,30, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 17.09.2020, ora 13,00 și în data de 08.10.2020, ora 13,00 în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 04.08.2020