MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16.06.2022 la Primăria municipiului Mediaş pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în gradul profesional imediat superior

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

ID – 8992

Inspector grad principal (S), gradaţia

98

ADMIS

2.

ID -9073

Inspector grad principal (S), gradaţia 5

96

ADMIS

3

ID -8993

Referent superior (M), gradaţia 5

97,6

 

ADMIS

4

ID -9642

Inspector grad superior (S), gradaţia 5

98,3

ADMIS

5

ID -9113

Inspector grad superior (S), gradaţia 5

95,6

    ADMIS

6

ID -9631

Inspector grad superior (S), gradaţia 5

97

ADMIS

7

ID - 9926

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 3

97,3

ADMIS

8

ID - 9577

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 3

96

ADMIS

9

ID -9812

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 2

95

ADMIS

10

ID -9920

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 5

94,5

ADMIS

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susține interviul în data de 16.06.2022, ora 13ºº, la sediul Primăriei municipiului Mediaş.

 

  • Afişat astăzi, 16.06.2021, ora  12ºº la sediul Primăriei municipiului Mediaș.

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie concurs,

Cîndescu Cosmina, consilier, Primăria Municipiului Mediaş