MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Inițiere PUZ str. Moșnei fn.

ANUNŢ

Inițiatorii  Zinz Andrei-Corin, Suciu Ioan, Ursu Ovidiu Constantin,  prin arh. Jiga Diana-Denisa aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zona  : “ Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei fn.  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 20.08.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .