MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a 4 posturi contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, la Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaş

 Având  în  vedere  prevederile  art.30 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate a probei practice respectiv proba scrisă, după caz, a interviului şi a rezultatelor finale.

Nr.crt.

Cod atribuit candidatului

Funcţia

Punctaj probă practică

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

104

Muncitor necalificat, treapta I

90,60

-

86,67

88,64

ADMIS

2

105

Muncitor necalificat, treapta I

78,60

-

63,33

70,97

RESPINS

3

106

Muncitor calificat, treapta IV

91,30

-

84,33

87,82

ADMIS

4

107

Muncitor calificat, treapta I

67,30

-

78,67

72,99

ADMIS

5

108

Șofer, treapta I

-

92,33

92,00

92,17

ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultat au posibilitatea să depună contestație până în data de 16.06.2022 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Mediaș, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, cam. 3, etaj 3.