MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 04.07.2022 de către Direcția Cultură, Învățământ, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 04.07.2022 de către Direcția Cultură, Învățământ, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG Compartimentul Comunicare Relații Publice și ONG, pentru ocuparea unui post contractual de execuție, temporar vacant, pe durată determinată.

 

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru
funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Admis / respins

Motivul respingerii dosarului

1

Cod -119

Inspector de specialitate, debutant

ADMIS

Nu este cazul

2

Cod - 120

Inspector de specialitate, debutant

ADMIS

Nu este cazul

3

Cod -121

Inspector de specialitate, debutant

ADMIS

Nu este cazul

 
  • Candidații declarați ,,admis” vor susţine proba scrisă în data de 04.07.2022 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Mediaș din strada Piața Corneliu Coposu, nr.3
  • Afişat astăzi 29.06.2022 ora 1500