MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru posturile vacante de muncitor calificat, treapta I la Direcția de Administrare a Domeniului Public - Serviciul Administrare și Întreținere Spații Verzi

 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru posturile vacante de muncitor calificat, treapta I la Direcția de Administrare a Domeniului Public - Serviciul Administrare și Întreținere Spații Verzi

 Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Admis / respins

Motivul respingerii dosarului

1.

102

muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

2.

103

muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

Candidații declarați admiși vor susține proba practică în data de 10.08.2021 ora 1000 la sera din strada Constantin Brâncoveanu, nr.21