MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 29.01.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 29.01.2018 de către Primăria municipiului Mediaş pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr.crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Instituţia
publică
Rezultatul selecţiei dosarelor
1.
Sabău Carmen Georgeta
Șef birou
Biroul Juridic Contencios
 
 
Primăria Municipiului Mediaş
 
Admis
 
Candidata declarată admis va susține proba scrisă în data de 29.01.2018, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.