MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str.George Topârceanu nr.9, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str. George Topârceanu nr.9, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș în baza HCL nr.232/ 30.08.2023, cu destinația de ”prestări servicii”.

Spațiul este situat în Mediaș, str. George Topârceanu nr.9 are o suprafață utilă totală de 55,30 mp, fiind împărțit în 3 încăperi în suprafață utilă de 53,30 mp și 1 grup sanitar în suprafață utilă de 2 mp, iar terenul aferent are suprafața de 77,42 mp, identificat în CF nr.114889-C1-U1 Mediaș nr. top 3836/1/1/1/1/I-3836/1/1/1/2/I, iar terenul aferent acestuia în cotă de 47,60% din 268 mp este înscris în CF nr.114889 Mediaș nr. top 3836/1/1/1/1-3836/1/1/1/2, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Economice Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 08.09.2023 – 29.09.2023 ora 12.30.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 29.09.2023 ora 12.30.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 03.10.2023 ora 11.00.