MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de către Direcția de Administrare a Domeniului Public - Compartimentul Auto

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de către Direcția de Administrare a Domeniului Public - Compartimentul Auto din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Șofer I .

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Admis / respins

Motivul respingerii dosarului

1.

100

Șofer I

RESPINS

Nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs

2.

101

Șofer I

ADMIS

Nu este cazul

Candidatul declarat admis v-a susţine proba scrisă în data de 31.06.2021 ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, din P-ţa Corneliu Coposu, nr.3.