MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Titus Andronic fn.

ANUNŢ

Inițiatorul SC CIA BENEFIC TEAM SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire spălătorie auto self service” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Titus Andronic fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 28.06.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari