MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 08.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef serviciu, la Serviciul Poliţia Locală Mediaş.

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecției dosarului de înscriere:

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

FUNCȚIA

PUBLICĂ

INSTITUȚIA

PUBLICĂ

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARULUI

1.

ID - 11321

Şef serviciu

Primăria Mediaş

Serviciul Poliţia  Locală Mediaş

Admis

 
  • Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 08.07.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  •   Afișat astăzi, 28.06.2022, ora 12:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş