MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 16.06.2022 pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate

 Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecției dosarului de înscriere:

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

FUNCȚIA

PUBLICĂ

INSTITUȚIA

PUBLICĂ

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

1.

ID - 8992

Inspector grad principal (S), gradaţia 5

Primăria Mediaş

Serviciul Fiscal

Compartimentul Colectare şi executare creanţe fiscal

Admis

2.

ID -9073

Inspector grad principal (S), gradaţia 5

Primăria Mediaş

Direcţia Administraţie Publică Locală

Biroul Administraţie Monitorizare Proceduri Administrative centrul de informaţii cetăţeni

Admis

3

ID -8993

Referent superior (M), gradaţia 5

Primăria Mediaş

Direcţia Economică

Compartiment Contabilitate

 

Admis

4

ID -9642

Inspector grad superior (S), gradaţia 5

Primăria Mediaş

Direcţia Tehnică

Compartimentul Transport- Energetic

Admis

5

ID -9113

Inspector grad superior (S), gradaţia 5

Primăria Mediaş

Direcţia Administraţie Publică Locală

Biroul Administraţie Monitorizare Proceduri Administrative centrul de informaţii cetăţeni

Admis

6

ID -9631

Inspector grad superior (S), gradaţia 5

Primăria Mediaş

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Admis

7

ID - 9926

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 3

Primăria Mediaş

Serviciul Poliţia Locală

Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat şi Baze de Date, Control Activitaţi

Admis

8

ID - 9577

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 3

Primăria Mediaş

Serviciul Poliţia Locală

Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat şi Baze de Date, Control Activitaţi

Admis

9

ID -9812

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 2

Primăria Mediaş

Serviciul Poliţia Locală

Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat şi Baze de Date, Control Activitaţi

Admis

10

ID -9920

Poliţist local grad superior (S), gradaţia 5

Primăria Mediaş

Serviciul Poliţia Locală

Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat şi Baze de Date, Control Activitaţi

Admis

 

 

  •   Candidaţii declaraţi admişi vor susține proba scrisă în data de 16.06.2022, ora 9:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  •   Afișat astăzi, 08.06.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş