MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD Piata Prim Com

ANUNŢ

Inițiatorul SC PIAȚA PRIM COM SA reprezentant Radu-Dumitru Ciobanu ,  prin arh. Nits Alexandru Tiberiu aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire chioșcuri în curtea pieței Prim Com” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. V.Madgearu nr.2-4, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 21.08.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului SC Piața Prim Com SA  cu domiciliul în mun. Mediaș str. V.Madgearu  nr.4 .

 

planșa incadrare

planșa reglementări