MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD șos. Sibiului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul SC OSTENWEG SYSPLAN SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu “ Amplasare birouri din containere metalice, amenajare platformă betonată, împrejmuire” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Șos. Sibiului fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 07.07.2023 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari