MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD șos.Sibiului fn.

ANUNŢ 

Inițiatorul SC NADENKA SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu: “Construire platformă betonată, amplasare spălătorie auto, mobilă și împrejmuire teren” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Șoseaua Sibiului nr.FN,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 28.04.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro.

plan incadrare

plan reglementari