MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Aurel Vlaicu fn.

ANUNŢ 

Inițiatorul  BAT MEDIAȘ SA,  prin arh. Velicu Ioan aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire centru comercial, creare acces, extindere și branșamente utilități ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Aurel Vlaicu fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 04.01.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari