MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Iuliu Maniu fn

ANUNŢ

Inițiatorul ȚETCU NICUȘOR MIHĂIȚĂ,  prin arh. Dan Roxana Ioana  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire locuință, împrejmuire și utilități” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Iuliu Maniu fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 20.07.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de încadrare

plan reglementări