MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Moșnei fn.

ANUNŢ

Inițiatorul SC ATERM SRL pentru REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMANIA SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire magazin PENNY MARKET, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame de fațadă și în parcare stâlp publicitar, împrejmuire ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei  fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 05.10.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari