MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Ghioceilor

  ANUNŢ

Inițiatorul dl. Bologa Remus ,  prin carh. Rusu Sever  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Dezmembrare teren pentru construire locuințe”,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Ghioceilor  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 06.07.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului dl. Bologa Remus cu domiciliul în mun. Mediaș str. Mureș  nr.4 .

plan incadrare si reglementari