MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt initiere PUZ str. Hula Noua

Inițiatorul d-na Mărginean Gabriela reprezentant al SC FORTZA.RO SRL  ,  prin proiectant SC Structonica SRL aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Parcelare și construire locuințe colective” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Hula Noua  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 05.05.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului d-na Mărginean Gabriela cu domiciliul în mun. Mediaș str. Gării  nr.10 .

Plan incadrare

Plan reglementari