MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Iuliu Maniu f.n.

ANUNŢ

Inițiatorul  SC STIL MED D&A SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zonă  : “ Dezmembrare imobil în mai mult de 4 parcele în vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Iuliu Maniu fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 19.05.2022, la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari