MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Plopului

 

ANUNŢ

Inițiatorii  Giurgiu Valentina, Giurgiu Gheorghe, Giurgiu Tiberiu,  prin carh. Rusu Sever  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic de Zona  “ Dezmembrare teren pentru construire locuințe” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Plopului fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 06.06.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

Plan incadrare

Plan reglementari urbanistice