MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ zona Moșnei

ANUNŢ

Inițiatorul Nemeș Paul Liviu și Nemeș Diana,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal “ Introducere în intravilan și dezmembrare imobil în vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, zona Moșnei,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 25.08.2023 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari